Правові основи забезпечення безпеки

Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Закони України та інші нормативно- правові акти, що регламентують відносини суб’єктів в інформаційній сфері та захист інформації. Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем.

Відповідно до законодавства України поняття «інформаційна безпека» має таке визначення:

стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване поширення, використання, порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.

Закони України:

Постанови КМУ:

Нормативні документи в галузі технічного захисту інформації (НД ТЗІ) та державні стандарти України (ДСТУ) стосовно створення і функціонування КСЗІ:

Галузеві стандарти:

Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем.

Настання адміністративної відповідальності в разі:

  • Несвоєчасне або взагалі неповідомлення суб’єкта персональних даних по його права у зв’язку з внесенням до бази даних його персональної інформації, непороінформування про мету збору такої інформації та про осіб, яким будуть переданні дані.
  • За незаконне збирання, використання, зберігання, поширення, знищення конфіденційної інформації наступає кримінальна відповідальність, окрім випадків передбачених іншими статтями Кримінального кодексу.

Оставить комментарий